Teemat & toimintapisteet 2018

Tapahtumassa otetaan mobiiliutta ja digitaalisuutta haltuun yhdessä - toiminnallisesti. Ohjelma rakentuu osallistujien mukaan. Tule siis mukaan Mobiilikesäkouluun kokemaan, näkemään, oppimaan ja jakamaan osaamistasi.

Ilmoita oma toimintapisteesi mukaan ottamalla yhteyttä: niina.kesamaa@eoppimiskeskus.fi.

Tutustu toimintapisteiden esittelyvideoihin Mobiilikesäkoulun Youtube-kanavalla.

Arviointi ja oppimisanalytiikka

Työvaltainen oppiminen ja oppimisanalytiikka

Anu Konkarikoski ja Jari Välkkynen, Koulutuskeskus Tavastia

Kokeile Kiltakoulut-toimintapisteellä digituettua työvaltaista oppimista ja tutkaile osallistujista kertyvää oppimisanalytiikkadataa!

Kiltakoulut-toimintamallissa aktiiviset ammatin opiskelijat hankkivat digivälineistä ja mediaa hyödyntäen vahvan ammattitaidon käytännön työtehtävissä. Yrittäjämäinen asenne uuden oppimiseen ja toimeen tarttumiseen vievät pitkälle. Tiimityö- ja työnopastustaidot ovat kohdallaan, ja oppimaan oppiessa hankitut taidot dokumentoida ja reflektoida omaa tekemistä tukevat ammattitaidon kasvua työurankin aikana.

Ennakkoon asennettavat sovellukset: Kirjaudumme ViLLEen selaimen kautta. Chrome toimii parhaiten.

Lisätty ja yhdistetty (Augmented and Mixed) todellisuus

Lisätyn todellisuuden paja

Riikka Marttinen Ideoiden Oy (soveltuu kaikille kouluasteille ja kuntoutukseen)

Lisätty todellisuus (Augmented Reality AR) kasvattaa suosiotaan koko ajan. Tule tutustumaan millaisia uusia maailmoja voit avata omalla kännykän tai tabletin avulla! Lisätyn todellisuuden sovellusten avulla voit herättää värityskuvat ja kirjat eloon, tutkia avaruutta, eläimiä ja anatomiaa tai tehdä digitaalisia tarinoita ja pelata pelejä. Työpajassa pääset kokeilemaan erilaisia lisätyn todellisuuden sovelluksia joita hyödyntää opetuksessa ja kuntoutuksessa omalla laitteellasi.

Tiimityö, vuorovaikutus ja palaute haltuun

Positiivinen CV

- vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen eri toimintaympäristöissä, kannustavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Elina Paatsila, Valovoima Consulting

Positiivinen CV on laaja-alaisen osaamisen ansioluettelo, jonka avulla lapsi ja nuori oppii tunnistamaan omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan sekä antamaan ja saamaan kannustavaa palautetta. Tule mukaan löytämään omia parhaita puoliasi ja harjoittelemaan positiivisen palautteen antamista ja saamista! Pääset tutustumaan myös tulevan sähköisen alustaan toimintaan ja ominaisuuksiin.

Ohjaus & tuki

Toimintakykyarvio.fi

Anna-Kaisa Puusaari ja Heidi Alatalo, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Toimintakykyarvio.fi on Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa kehitetty palvelu toimintakyvyn kuvaamiseen. Sen tarkoituksena on selvittää oppilaan, huoltajan ja oppilaan arjessa toimivien ammattihenkilöiden yhteinen näkemys oppilaan toimintakyvystä. Toimintakykyarviosta saatavaa tietoa voidaan käyttää oppimisen ja siihen liittyvän tuen järjestämisen, oppilaanohjauksen sekä esimerkiksi pedagogisten asiakirjojen laatimisen tukena. Kun toimintakykytieto on koottu, tavoitteiden asettaminen ja opintopolun suunnittelu helpottuvat. Toimintakykytieto voidaan siirtää myös toisen asteen oppilaitokseen, jotta riittävä tuki on saatavilla opintojen alusta lähtien.

Mobiilit kansalaistaidot

Matkatoimisto Some

Pauliina Mäkelä, Kinda Oy (kaikille Mobiilikesäkoulun osallistujille sopiva paja)

Ratkaisuja visaisiinkin sosiaalisen median ongelmiin. Toiminta toteutetaan neuvontapisteessä kävijöiden ehdoilla. Matkatoimisto Some on ollut Mobiilikesäkoulussa mukana vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2016 kiinnostavimmat teemat olivat Facebook-markkinointi, Snapchat, Pokemon GO ja Instagram. Vuonna 2017 teemoina olivat mm. Pokemon GO ja erilaiset sosiaalisen median mahdollisuudet. Mitkähän teemat nousevat tänä kesänä kävijöiden toimesta esiin? Poikkea sopivalla hetkellä, kysy, ihmettele, kerro omista sosiaalisen median kokemuksistasi, kokeillaan asioita yhdessä!

Työnhakupeli

Timo Karjalainen, Työnhakupeli

Työnhakupeliperheen eri versiot tukevat käytännönläheisesti etenkin nuorten elämänhallinnan eri puolia. Käsiteltävinä on paitsi työnhaun kysymyksiä, niin myös työelämän asioita eli niitä tekijöitä, joilla töissä pysytään myös koeajan jälkeen. Oman mausteensa kokonaisuuteen tuo Brian Tracyn ajatuksiin pohjautuva Onnistumisen taito, jossa perehdytään tekijöihin menestymisen taustalla. Elämän eväslaatikko pitää sisällään elämänhallinnan teemaa kahdeksalla näkökulmalla: ravinto, lepo, liikunta, elämänhallinta, päihteet, sosiaaliset suhteet, mielenterveys sekä vapaa-aika. Lisäksi esittelemme syksyn uutuudet!

Työnhakupeliperheen ohjevideo

Mobiilit oppimisympäristöt ja -alustat

Ohjelmointi ja ohjelmoinnillinen ajattelu

Onnistu ja innostu - ohjelmointia toiminnallisesti

Annu Schroderus, Ilona IT

Tule tutustumaan ohjelmoinnilliseen ajatteluun, kokeilemaan erilaisia ohjelmoitavia robotteja ja pohtimaan ohjelmointitaitojen merkitystä tulevaisuudessa. Paja sopii kaikille ohjelmoinnista ja roboteista kiinnostuneille, eikä pohjatietoa aiheesta tarvitse olla.

Pelillisyys

Ruori – erityisen tuen tarpeen arviointipeli

Jaana Heikkinen ja Riina Karvonen, Ammattiopisto Luovi

Peruskoulun jälkeinen jatkopolkujen suunnittelu ja oman opiskelureitin valinta ovat melkoisia haasteita etenkin silloin, kun oppimiseen, terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyy joitakin haasteita. Toimintakykyyn liittyvät rajoitteet eivät kuitenkaan ole este jatko-opintoihin hakeutumiselle ja ammatillisen koulutuksen tai muun jatkosuunnitelman toteuttamiselle. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS, laaditaan jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle ja siinä huomioidaan paitsi opiskelun tavoitteet myös erityinen tai vaativa erityinen tuki opintojen aikana.

Erityisen tuen tarpeen arviointimenetelmä RUORI, on kansainväliseen ICF-luokitukseen kytketty lomakkeisto, jonka avulla jatko-opintoihin hakeva henkilö ja häntä ohjaavat tahot voivat osallistua pedagogisen tuen tarpeen arviointiin tietyssä tutkinnossa tai koulutuksessa, opinnoissa yleensä tai vaikka asuntola-asumisessa. Mobiilikesäkoulussa esitellään ja testataan RUORI-peliä, joka on tuen tarpeen itsearvioinnista laadittu peliversio, jossa asiakas voi arvioida omaa opiskelukykyään ja erityisen tuen tarvettaan motivoivassa ja innostavassa pelillisessä ympäristössä tietokonetta, tablettia tai kännykkää käyttäen.

Pelaten saatua arviointitietoa voidaan yhdistää asiantuntija-arviointiin ja siten saada kokonaisvaltainen näkemys asiakkaan tämänhetkisistä opiskelukykyä edistävistä tekijöistä sekä niistä erityisen tuen tarpeista, jotka tulee huomioida jatko-opintoja tai työllistymistä ajatellen.

Google-esitys

Osaamismerkit osana osaamisperusteisuutta - Healthy Future project

Oona Haapakorpi, Omnia (ruokatuotannon lehtori)

Kuinka osaaminen voidaan tehdä näkyväksi yksilöllisillä opintopoluilla digitaalisia osaamismerkkejä hyödyntäen. Aiheena Healthy Future -hankkeessa tuotetut OpenBadges kestävän kehityksen osaamismerkit ja osaamisperusteinen oppiminen.

Mitä osaamismerkit oikein ovat, mitä merkitystä niillä on ja onko niistä hyötyä? Miten osaamismerkeillä voidaan tukea opiskelijan perustaitojen kartuttamista?

Yksilöllinen eteneminen opiskelijan opintopoluilla ja osaamisperusteisuus ovat haasteita matkalla kohti ammatillisen koulutuksen reformia. Oppiminen on tehokkaimmillaan silloin kun se on monikanavaista ja sosiaalista.

Digipedarallirata - verkko-opetuksen urbaani kierros

Tuija Marstio ja Sini Temisevä, Laurea ammattikorkeakoulu

”Mutta laulun hilpeän

Oppi kujallansa hän” *

Verkko-opinnon suorittaminen on kuin matka uuteen ympäristöön. Oppimistehtävät ovat nähtävyyksiä. Ohjaaja on matkaopas, joka tarjoaa selkeän reitin ja kannustaa eteenpäin.

Tule mukaan matkalle verkko-opinnon digikortteleihin! Diginähtävyyksien lomassa ratkot tiimisi kanssa tehtäviä urbaaneissa tunnelmissa.

Alustana on Seppo-peli ja matkakohteena Urban Millin ympäristö. Kehon ja mielen jumppaa hyvässä seurassa. Varustaudu urbaanikierrokselle mobiililaitteella ja maalaisjärjellä :)

Ja kujan kulmat varjoineen

opit tuntemaan tarkalleen...

*Poika varjoiselta kujalta, suomennos Sauvo Puhtila (Saukki)

Kylmä keikka - tiedä tai tuhoudu

Poluttamo - oma digipolku oppimiseen -hanke

Tervetuloa mukaan arktiseen seikkailuun. Tutkimusalus on valmiina satamassa ja otamme suunnan kohti Etelänapamannerta. Matkan aikana vastaan tulee monenlaista haastetta ja tehtävää, joiden ratkaisemisessa tulette tarvitsemaan niin tiedonhakutaitoja kuin lähdekritiikkiäkin. Oikein vastaamalla keräätte varusteita, ja saattaapa tuo maailmakin pelastua. Ja kaikesta tästä on suoriuduttava 60 minuutissa.

Lisätietoja pelistä: https://poluttamo.fi/tag/kylma-keikka/

Toimintapisteen diat

Videot ja ääni

Tule tekemään opetusvideo

Pajan vetäjinä Johanna Ailio, Turun ammattikorkeakoulu, Esko Kuittinen, Helsingin yliopisto ja Jukka Koivisto, Suomen Diakoniaopisto

Pajassa annetaan vinkkejä videon käsikirjoittamiseen ja esitellään käytännön esimerkkien avulla noin 10 tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa vinkkiä hyvän opetusvideon tekemiseen. Osallistujat käsikirjoittavat, kuvaavat ja editoivat oman opetusvideon. Osallistujat saavat käsikirjoituslomakkeen ja pajan vetäjien tekemän pedagogisten vinkkien tarkistuslistan. Päivän päätteeksi äänestetään paras opetusvideo.

Ennakkoon asennettavat sovellukset: iPhonesta ja iPadista löytyy editointiin mainio iMovie. Android-laitteisiin voimme suositella esim. PowerDirectoria tai WeVideota.

Google-esitys

Äänestä parasta videota

Visuaalisia tarinoita 360-kuvin ja videoin

Annu Schroderus ja Pauliina Venho, Ilona IT Oy

Luomme yhdessä kuva-, ääni- ja videosisältöä jatkuvasti kehittyvään Thinglink-ympäristöön. Tule kokeilemaan ja ideoimaan, miten voisit hyödyntää ympäristöä luovan tuottamisen tukena.

MOK (monialainen oppimiskokonaisuus)

Onnistuneita MOKia

Jukka Haveri, Tampereen kaupunki, Mediakoulu

Tutustu median keinoin toteutettaviin MOKiin (monialaiset oppimiskokonaisuudet). Kokeillaan Mediakoulun työtapoja ja tutustutaan oppilaiden tekemiin ratkaisuihin. Pajan materiaalina toimivat mediakortit ja tekniikkana POP UP mediastudio.