Tekijänoikeudet

Ilmoittautumalla Mobiilikesäkouluun myönnät oikeudet julkaista aineistoa avoimessa internetissä Creative Commons lisenssi: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) -lisenssillä.

Mobiilikesäkoulussa tuotettujen digitaalisten aineistojen käyttöoikeudet

Hyväksyn seuraavat ehdot:

 1. Osallistujana luovutan Mobiilikesäkoulun järjestäjille Mobiilikesäkoulussa syntyvän aineiston käyttöoikeudet mukaan lukien muunteluoikeudet, oikeudet käyttää, muunnella ja liittää osaksi muuta aineistoa. Avointen sisältöjen osalta Creative Commons on yleisin lisensointijärjestelmä. CC BY-NC-SA ehto vaatii, että teoksen tekijä tulee aina mainita teosta esitettäessä sekä, että julkaistut johdannaisteokset pitää julkaista samalla avoimella lisenssillä. Aineistoja ei voi hyödyntää kaupallisesti.
  1. Käyttöoikeuksilla tarkoitetaan aineiston tai sen osan mitä tahansa hyödyntämistapaa, kuten aineiston hyödyntämistä tallentamalla sen kappaleita tietokoneelle tai muulle välineelle, valmistamalla aineistosta kappaleita millä tahansa tavalla, esittämällä tai näyttämällä aineistoa, levittämällä aineistosta valmistettuja kappaleita millä tahansa tavalla.
  2. Mobiilikesäkoulun järjestäjät voivat käyttää aineistoa ja siinä esitettyjä ideoita, tietoja, periaatteita ja menetelmiä kokonaan uuden aineiston pohjamateriaalina.
  3. Valmistettaessa aineistosta kappaleita tai yhdisteltäessä aineistoa muuhun aineistoon aineiston tai siitä lainatun osan tekijä on mainittava aineiston käytön yhteydessä hyvän tavan mukaisesti. Tilaajan on muutoinkin kunnioitettava tekijän tekijänoikeuslain mukaisia moraalisia oikeuksia.
 2. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet tässä sopimuksessa tarkoitettuun aineistoon kuuluvat tekijälle. Tekijän tulee huolehtia, että ei käytä kolmansien osapuolten aineistoja.
 3. Käyttöoikeuden luovutus ei rajoita tekijän oikeutta itse hyödyntää aineistoa eikä tekijän oikeutta luovuttaa käyttöoikeuksia toiselle.
 4. Mobiilikesäkoulussa tuotettu aineisto siirretään avoimeen tietoverkkoon, josta kuka tahansa voi katsella tai ladata aineistoa omalle koneelleen.
 5. Mobiilikesäkoulun osallistuja antaa luvan julkaista materiaalia, jossa hän esiintyy (kuvat, äänet ja videot) julkisessa, avoimessa verkkopalvelussa. Materiaalilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Mobiilikesäkoulun aikana taltioitua kuvaa, ääntä tai videoita. Verkkopalvelulla viitataan Mobiilikesäkoulun sivustoon tai siihen liittyviin mediajakopalveluihin, joissa kuva-, ääni- ja videoaineistoa julkaistaan Mobiilikesäkouluun liittyen.