Ohjelma & toimintapisteet

Mobiilikesäkoulun 10-vuotisjuhlia vietettiin helteisessä Mustialassa 6-7.6.2019. Tapahtumassa otettiin mobiiliutta ja digitaalisuutta haltuun yhdessä - toiminnallisesti.

Tälle sivulle on koottu toimintapisteiden aineistoja sekä tapahtuman aikana syntyneitä tuotoksia.

Toimintapisteet

Paluu tulevaisuuteen

Mikä on ja pysyy, mitä jää jäljelle...

Outi Vahtila, Johanna Salmia, Jaana Nuuttila ja kumppanit, HAMK Biotalous, Mustiala

Toimintapisteellä muistellaan menneitä ja samalla pohditaan miten mielekäs oppiminen ja yhteisöllisyys rakentuu? Mikä merkitys Mobiilikesäkoululla, verkostohankkeilla ja verkkopalveluilla on ollut organisaation ja yksilön toiminnan kehittäjänä?

Osaamisen näkyväksi tekeminen

Kykypisteiden kerryttäminen yhteisöllisessä oppimisessa

Tarmo Toikkanen, LifeLearn

Maailma on pullollaan palveluita, jotka mittaavat palvelussa käytettyä aikaa, monivalintatehtävien osaamista ja muita helposti mitattavia asioita. LifeLearnin tarkoitus on mitata kykyjä, joita voi oikeasti soveltaa käytäntöön. Keskeinen mitattava asia on tällöin niiden kontribuutioiden arvo, joita osallistuja jakaa yhteisölle. Mittaaminen ei ole helppoa, eikä tarkkaa, mutta silti se tekee osaamisen näkyväksi. Tässä toimintapisteessä pääset kokeilemaan oppimisyhteisöön osallistumista ja oman osaamisesi näkyväksi tekemistä.

LifeLearn

Ensimmäisellä käyttökerralla voi luoda itselleen tunnuksen, mutta aloittaa voi hyvin ihan anonyymisti ja jättää tunnuksen tekemisen myöhemmäksi.

Avoin data hyötykäyttöön - avoimen datan alkeet ja SPARQL

Tero Toivanen, Wikimedia Suomi, IT-kouluttajat, Kilonpuiston koulu

Wikipedia on varmaan kaikille tuttu, mutta tiedätkö, mikä on Wikidata? Se on yksi Wikimedia Foundationin projekteista, joista tunnetuin on Wikipedia. Wikidatassa on kymmeniä miljoonia datakohteita, jotka vain odottavat, että niitä käytetään. Tässä toimintapisteessä tutustutaan Wikidataan ja harjoitellaan myös itse hakujen tekemistä Wikidatasta. Kaikki materiaalit ovat avoimesti verkossa eikä laitteeseen tarvitse ladata mitään. Hauskaa ja hyödyllistä!

Data & analytiikka

Apua taivaalta ajamiseen ja havainnointiin

Timo Teinilä, Rauno Laine ja Marko Rantanen, HAMK, Mustiala

Digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet helpottavat niin itse työntekoa, kuin sitten tiedon keruutakin. Digirastilla perehdytään anturiteknologiaan käytännön harjoitusten ja seurannan kautta. Tarkkailtavina on paikkatieto, massa, pinnan korkeus ja olosuhdearvot. Lisäksi ohjelmoidaan traktori kulkemaan opetettua reittiä itsenäisesti. Samalla saadaan etäseurantalaitteesta tietoa kuljettajien välisistä eroista niin kulutuksen, käytetyn ajan sekä eri moottorin suoritusarvojen kautta.

Interaktiivisen lattian mahdollisuudet opetustyössä & datan keruussa

 • Esko Vihava, Liikuttava Lattiamies, Taikalattia.fi
 • Leena Vainio
 • Kaisa Honkonen, Suomen eOppimiskeskus ry

Useaa aistikanavaa kutkuttava ja visuaalisuudellaan liikkeelle houkutteleva Taikalattia tarjoaa upeita oppimiskokemuksia hyvinkin eritasoisille oppijoille.

Laitteen 500 valmista sovellusta tuovat hurjasti motivoivaa toimintaa haastavimmillekin erityisoppilaille, ja toisaalta niiden lisäksi tarjolla olevat 35 erilaista sovelluspohjaa mahdollistavat hieman laajemmilla valmiuksilla olevien oppilaiden pelillistää oppimistehtäviä oppilastovereilleen helposti, hauskasti, liikunnallisesti ja mukaansatempaavasti. Pajassa pääsemme tekemään omia sovelluksia ja pelaamaan niillä, sekä tietenkin hurvittelemaan kaikella valmiilla sisällöllä. Samalla pohdimme erilaisia käyttömahdollisuuksia juuri teidän arjessanne. Lisäksi tutkaillaan, miten tämän tyyppisiä voidaan hyödyntää oppimisanalytiikan datan keruussa.

Lisätietoja osoitteesta taikalattia.fi

Tule mukaan ja anna lattian liikuttaa!

Lisätty ja virtuaalitodellisuus

Lisätty todellisuus opetuksessa ja hoivatyössä

Riikka Marttinen, Ideoiden Oy ja Matleena Laakso, freelancer

Tutustutaan lisättyyn todellisuuteen ja sen mahdollisuuksiin opetuksessa ja hoivatyössä. Toimintapisteellä kokeillaan valmiita sisältöjä ja harjoitellaan sisältöjen luomista itse sekä ideoidaan mahdollisuuksia hyödyntää lisättyä todellisuutta omassa työssä. Osassa sovelluksia voidaan hyödyntää myös 360-sisältöjä ja virtuaalilaseja.

Lisätietoja toimintapisteestä sekä testattavista sovelluksista: https://www.matleenalaakso.fi/2019/06/mobiilikesakoulu-lisatty-todellisuus.html

Juuresten tunnistuspeli

 • Oona Haapakorpi, Omnia
 • Pete Stockley, Omnia

Ravintola- ja catering -alan opiskelijoille suunniteltu juuresten tunnistuspeli vie osallistujat lisättyyn todellisuuteen tutustumaan raaka-aineisiin sekä ammattikeittiössä työskentelyyn. Lisätyn todellisuuden käyttö mahdollistaa kestävän kehityksen huomioimisen: raaka-aineita ei päädy roskiin, vaan niillä voi pelata ns. loputtomasti. Samalla oppiminen on yhteisöllisempää!

Peli on kehitetty MR Amis -hankkeessa yhdessä SimLabin kanssa ja tulee myöhemmin avoimesti saataville mramis.fi-sivustolle. Suunnittelutiimi: Oona Haapakorpi, Pete Stockley ja Kai Martiskainen.

ClassVR Virtual Reality (VR) -ratkaisu opetukseen

Mikko Meriluoto, Ilona IT Oy, mikko@ilonait.fi

ClassVR on varustettu VR-laitteistolla, -ohjelmistolla ja opetussuunnitelmilla sekä materiaalipankilla.

ClassVR-ratkaisussa on kaikki, mitä opettaja tarvitsee saadakseen huippuluokan VR-teknologiaa omaan luokkahuoneeseensa.

ClassVR innostaa osallistujia ja auttaa parantamaan ymmärrystä ja oppimista. Pätevien ja kokeneiden opettajien oppituntisuunnitelmat tarjoavat sinulle ideoita ja tarvittavat työkalut nopeasti ja helposti luomaan opettavainen VR-oppitunti luokkahuoneessasi. Tervetuloa kokeilemaan!

http://www.classvr.com/

30-tapaa-käyttää-CLassVR.pdf

Liikuntaa ja hyvinvointia

Kisakallio Health Skills Online -hyvinvointivalmennus

Irina Keinänen, digitalisaatioasiantuntija, Kisakallio

Kisakallio Health Skills on syntynyt Kisakallion Urheiluopiston ja Coach4Pro:n yhteistyönä. Health Skills -sovellusta voi käyttää kuka tahansa, joka haluaa parantaa hyvinvointiaan kiinnittämällä huomiota ja lisäämällä tietouttaan perusasioista, eli palautumisen, ravinnon ja liikunnan merkityksestä. Sovelluksen sisällöt sopivat erityisen hyvin näihin asioihin ensimmäistä kertaa perehtyville nuorille. Nuorten kannalta on tärkeää, että sovelluksen ominaisuuksien lisäksi heidän tukenaan on oma mentori, joka on lihaa ja verta. Sovellus sopii sisällöiltään 2. asteen koulutusmateriaaliksi. Sitä on pilotoitu Luksian media-alan opiskelijoilla. Palaute on ollut positiivista ja käyttöä on tarkoitus laajentaa. Mobiilisovellus sopii hyvinvointivalmentajaksi erityisen hyvin siksi, että parhaat tulokset saadaan aikaa tekemällä pieniä asioista päivittäin. Jatkuvasti mukana kulkeva ja muistuttava "valmentaja" on siihen erinomainen.

Tule testaamaan sovellusta ja arvioimaan ohjatusti omaa hyvinvointiasi!

Ketterä kehittäminen

Tehokasta sovelluskehitystä Outsystems-välineellä

Jani Sinkkonen, Joni Korhonen, Jorma Oksanen, HAMK

Hämeen Ammattikorkeakoulu on kehittänyt pääasiassa opiskelijoiden käyttöön oman mobiilisovelluksen – HAMK Appsin. Sovellus sisältää paljon hyödyllisiä toimintoja Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoille, kuten:

 • Kampuskartat, mukana myös Eduroam -verkkojen tiedot
 • Vapaiden luokka- & neuvottelutilojen selaus
 • Kampusruokaloiden ruokalistat
 • Oma lukujärjestyksesi & ryhmäkohtaiset varaukset
 • HAMKin lukuvuosikalenteri
 • HAMKin opiskelijatiedotteet
 • Henkilökunnan yhteystietojen haku
 • IT-ServiceDesk -tikettien luonti ja luomiesi tikettien tilan tarkastelu
 • HAMK Moves -liikuntapalveluiden esittely
 • Visamäen kampuksen bussiaikataulut
 • Ilmoitukset palvelukatkoista
 • Omat viimeisimmät opintosuoritukset
 • HAMK-Kirjastopalvelut
 • Moduulipalautteiden anto

Ennakkotehtävä

HAMK App kehittäjätiimi osallistuu Mobiilikesäkouluun ja he kaipaavat sinulta ideoita HAMK Appsia varten – kerro meille, mitä opiskelijan tai opettajan pitäisi pystyä tekemään HAMK Appsissa ja juuri sinun ideasi saattaa päätyä tuhansien opiskelijoiden päivittäiseksi työkaluksi! Lähetä ideasi etukäteen osoitteeseen mobileapps@hamk.fi

Kehittäjät valitsevat yhden ideoista toteutettavaksi ja pyrkivät saamaan sen valmiiksi ja käyttäjien saataville ennen Mobiilikesäkoulun päättymistä. Työn edistymistä voit seurata Mobiilikesäkoulun ajan - tarjolla myös helpotusta karkkihampaan kolotukseen!

Monimediaista mobiilioppimista

Interaktiivinen opetusvideo

Jukka Koivisto, SDO

Videot ovat yhä useammin mukana niin opetuksessa kuin oppimisessakin kaikilla koulutusasteilla. Video tukee oppimista monella tapaa. Sen avulla voidaan havainnollistaa ilmiöitä ja auttaa oppijaa reflektoimaan omaa oppimistaan ja sitä voidaan katsoa moneen kertaan uudestaan.

Opetusvideoon voidaan liittää myös interaktioita eli erilaisia tehtäviä, joiden avulla voidaan heti kerrata tai varmistaa että asia on opittu. Videoon liitettyjen kysymysten avulla asia voidaan myös liittää opiskeltavaan kontekstiin, jolloin teoria saa heti merkityksen käytännöstä. Työpajassa esimerkkien avulla tutustutaan ilmaiseen selaimessa toimivaan EdPuzzle-palveluun ja Moodlen H5P-oppimisaktiviteettiin. Jokainen osallistuja tekee oman interaktiivisen videon.

EdPuzzle

Podcasteja mobiilisovelluksilla

Pauliina Venho, Metropolia ammattikorkeakoulu

Opetellaan podcastien perusteita erilaisia mobiilisovelluksia hyödyntäen: Garageband (iPad), Spreaker, Anchor. Opitaan, miten mobiilisti tuotettuja podcasteja voi hyödyntää opetuksessa ja millainen on hyvä podcast!

Anchor

Garageband

QuickVoice

Spreaker

Muuntuva tarina Google/O365 Formsilla

Simo Marttinen, freelancer-kouluttaja

Haluatko oppia hyödyntämään Forms-ohjelmia hieman eri tavalla? Muuntuvan tarinan avulla saat lomaketyökaluista uusia puolia irti ja voit vapauttaa oppijoiden mielikuvituksen uudelle tasolle. Työpajassa kirjoitetaan ja valokuvataan lukijan valintojen mukaan muuttuva tarina. Ideoi, kirjoita ja nauti!

Toimintapisteen aineisto

Pelillisyys & sovellukset

Kokeile AmisAppia

Jonna Malmivuori, Länsirannikon Koulutus Oy - WinNova

ESR-rahoitteisessa Kohti työtä 2.0 -hankkeessa on kehitetty toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden ja yritysten käyttöön AmisAppi-sovellus. Opiskelijat voivat hankkia apin avulla tietoa aloista ja työelämässä oppimisesta. Yritykset voivat markkinoida itseään tulevaisuuden työntekijöille. AmisAppia on kokeiltu Satakunnan alueella majoitus- ja ravitsemisalalla sekä autoalalla.

AmisAppi

Kohti työtä 2.0 Hankkeen esittelydiat_lyhyt_sisältäen_amisapin.pptx
Amisappi_lasinalunen 80 x 80 mm_leiska 2712_2018.pdf

Hyötypelit työelämän osaamisen tukena

Timo Karjalainen, THP Games Oy

Tule tutustumaan uusimpiin Työnhakupeliperheen versioihin. Kokeiltavissa runsas pelivalikoima tukemaan työelämätaitoja, uusimpana OPOpeli, opinto-ohjaajien työkalu ensiesittelyssä!

https://www.tyonhakupeli.fi/

Kokeile kielen kehitystä tukevia sovelluksia

Johanna Roihuvuo, Outloud Oy

Outloud Oy on puheterapia-alan yritys, joka on tehnyt sovelluskehitystä jo useamman vuoden. Valikoimiimme kuuluu erilaisia kielen kehitystä tukevia opetus- ja kuntoutussovelluksia. Pisteellä testattavissa mm. suurta suosiota saanutta virtuaalinen lukukoira Lue Luppakorvalle, sekä tämän kevään uutus, vuorovaikutteinen pelillistetty runokirja Eläinten juhlat, sekä runsas valikoima muitakin sovelluksia.

https://www.outloud.fi/sovellukset.html

Ja paljon MUUta....

MUUNlainen ilmastonmuutos – Lehmän henkäys

Jari Heikkonen, HAMK Mustiala

Tule tutustumaan modernin navetan teknologiaan!

Zappar

Ohjelma

Torstai 6.6.2019

10.00 - 11.00 Ilmoittautuminen, info & majoittuminen

11.00 - 12.00 Lounas Huttulassa

12.00 - 12.30 Paluu tulevaisuuteen - kymmenvuotias Mobiilikesäkoulu käynnistyy

12.30 - 15.00 Työskentelyä toimintapisteillä

15.00 - 15.30 Kahvitauko Huttulassa

15.30 - 17.00 Työskentelyä toimintapisteillä

17.00 - 18.00 Päivällinen Huttulassa

18.00 - 19.00 Luomua ja liikuntaa

19.00 - 21.00 Saunavuorot (2 x 1 h)

20.00 - 24.00 Iltapala Wanhalla viljamakasiinilla

Perjantai 7.6.2019

07.30 - 09.00 Aamupala majoittujille Wanhalla viljamakasiinilla (HUOM. Aamupala on varattava erikseen majoitusvarauksen yhteydessä.)

09.15 - 9.30 Mobiilikesäkoulun toisen päivän avaus & pajoihin jakautuminen

09.30 - 11.30 Työskentelyä toimintapisteillä

11.30 - 12.30 Lounas Huttulassa

12.30 - 14.00 Työskentelyä toimintapisteillä

14.00 - 14.15 Mobiilikesäkoulun päätös

14.15 - 15.00 Mobiilioppimisen verkosto kokoontuu

Tulostettava ohjelmakartta

Toimintapisteet sijaitsevat Mustialan Vanhalla opistolla. Kampuskartta >>>

Mobiilikesäkoulu 2019 -ohjelma - pysty A4

Poimintoja sosiaalisesta mediasta ja blogeista